Meteen naar de inhoud

Klachtenprocedure

Achtergrond klachtenprocedure

De Stichting WelZijn Kinderen hecht belang aan een goede klachtenprocedure. Hieronder vindt u beschreven welke procedure de stichting hanteert voor het behandelen en afhandelen van klachten. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Klachtenprocedure

Stap 1
Probeer altijd eerst om de klacht met de direct betrokkene te bespreken. Vaak komen klachten voort uit wederzijds onbegrip of een niet goed verlopende communicatie. Maak de klacht daarom kenbaar aan degene die de klacht betreft (docent, medewerker) of aan het secretariaat en probeer in goed overleg tot een oplossing te komen.

Stap 2
Als stap 1 niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u een klacht mondeling of via e-mail indienen bij de administratie van de Stichting WelZijn Kinderen (t.a.v. de klachtencoödinator). Er wordt binnen vijf werkdagen persoonlijk contact met u opgenomen. De klacht wordt in gezamenlijk overleg met de verantwoordelijke docenten afgehandeld.

Stap 3
Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht kunt u in beroep gaan tegen de wijze van afhandeling. De Stichting WelZijn Kinderen verstrekt u binnen vijf werkdagen de contactgegevens van een onafhankelijke derde persoon: Nanne van Vondelen, telefoonnummer. Deze persoon geeft een voor de Stichting WelZijn Kinderen en de deelnemer, bindend advies. Eventuele consequenties worden door de Stichting WelZijn Kinderen binnen tien werkdagen afgehandeld.

De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van één kalenderjaar bewaard.

De behandeling van de klachtenprocedure wordt uiterlijk binnen 4 weken afgerond en vastgelegd in het klachtenformulier. Indien de termijn van 4 weken niet wordt gehaald, bijvoorbeeld omdat er nader onderzoek moet worden gedaan, wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd door de klachtencoördinator. Er wordt in deze brief vermeld waarom de termijn van 4 weken niet wordt gehaald en er wordt aangegeven op welke termijn uw klacht wel kan worden afgehandeld.

Vermeld in alle gevallen bij het indienen van een schriftelijke klacht:
1. naam, adres, telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent en e-mailadres.
2. de opleiding, workshop of cursus die u volgt (of heeft gevolgd)
3. een duidelijke omschrijving van de klacht en eventuele bewijsstukken

Een klacht moet binnen drie weken na beëindiging van de opleiding zijn ingediend.

Adres:
Stichting WelZijn Kinderen
t.a.v. Klachtencoördinator
Opaal 18
1703 CB Heerhugowaard