Stichting WelZijn kinderen,

de organisatie voor ouders, leerkrachten en hulpverleners
die kwaliteitsgericht met kinderen willen omgaan

Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen
denken vanuit mogelijkheden
zien van kernkwaliteiten
handelen vanuit respect voor ieders eigenheid

Stichting WelZijn Kinderen staat ingeschreven in het register kort beroeps onderwijs.

Scroll Up