Training Spiegelcoaching in het onderwijs

In het komende najaar start weer de training Spiegelcoaching in het onderwijs.

  • Nieuwe start: 9 september 2019
  • Locatie: omgeving Baarn
  • Informatie en opgave via: mail@kikopleiding.nl

Wat in de verhalen van leerkrachten vaak te horen is, is dat velen hun bezieling min of meer dreigen kwijt te raken in de complexiteit van het huidige onderwijssysteem. De voorgeschreven en tot in detail beschreven methodes en opgelegde intensivering van resultaten heeft de creativiteit binnen het vak leerkracht flink doen afnemen.

– Hoe passend is het onderwijs voor jou?
– Hoe maak jij het passend voor jezelf en je leerlingen?
– Hoe pas jij in het huidige systeem? Loop je in de pas of juist niet?
– Waar ligt je kracht en hoe zet je die in?
– Iedereen hoort erbij geldt dat ook voor jou? Wanneer zet jij jezelf buiten spel?

Passend onderwijs voor ieder kind én leerkracht, competentiegericht,
inclusie i.p.v. buitensluiten. Het klinkt mooi en hoe doe je dat?

Het “oude” plan om allerlei oplossingen in de buitenwereld te zoeken werkt niet meer.
Nog meer handelingsplannen, methodes of functies leiden niet tot de gewenste vervulling van het verlangen om een krachtige bijdrage te leveren aan groei en ontwikkeling.
Wat wél werkt is relatie en verbinding. Een nieuw perspectief!
De training Spiegelcoaching in het onderwijs geeft mogelijke antwoorden op bovenstaande vragen.

Leerkrachten, docenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en leidinggevenden in het onderwijs krijgen steeds vaker te maken met kinderen en jongeren die (on)bewust hun omgeving een spiegel voorhouden. Wat zien we als we daarin durven te kijken?
In de training doe je ervaringen op met het ont-dekken van groeiwensen voor jezelf, waardoor je jezelf nog beter kunt verbinden met je leerlingen en hun leerbehoeften.
Je leert op een verbindende manier te communiceren en op een kwaliteitsgerichte manier om te gaan met jezelf, het kind / jongere van deze tijd, met hun omgeving en met je collega’s.

Wat en hoe?

Deze 10-daagse training is vooral praktisch en ervaringsgericht.
Theoretische inzichten vanuit literatuur en onderzoek, praktische werkvormen en onze praktijkervaringen met vele leerkrachten zullen bijdragen aan jouw ontwikkeling tot Spiegelcoaching in het onderwijs. Ook creatieve werkvormen uit de theater- en muziekwereld zullen je helpen te leren vanuit innerlijke KRACHT.

Wat kun je met deze training?

Naast je persoonlijke ontwikkeling als leerkracht, krijg je in deze training ook handvatten om:
– een verdieping in oudergesprekken te creëren
– collega’ s te ondersteunen bij oudergesprekken
– collega’s te helpen die bv. moeite hebben met bepaald gedrag van leerlingen
– mee te denken bij het oplossen van probleemsituaties schoolbreed (bv. vertaling van pestproblematiek)
– een ondersteunende en adviserende rol te vervullen bij het vormen van beleid


Voormalig deelnemers vertellen:

Ik wil steeds vaker weten wat een kind met zijn gedrag mij te ‘vertellen’ heeft. Tijdens de training ging ik op zoek naar de boodschap die voor mij achter het gedrag zat wat ik moeilijk vond om mee om te gaan in de klas. Ik kreeg inzicht in delen van mezelf die heel krachtig en waardevol bleken te zijn in mijn werk. Dit heeft een positieve invloed gehad op mijn handelen en daarmee ook op de houding en het gedrag van de kinderen in de klas. Een mooie ontdekkingstocht om mee te maken.”

“Ik verheugde me iedere keer op een trainingsdag en kwam enthousiast en geïnspireerd thuis.
Niet leeggezogen (zoals schoolstudiedagen), maar opgeladen! De praktijkopdrachten maakten het voor mij ook heel waardevol.” 

Scroll Up