Collega organisaties en instellingen met dezelfde kerndoelen als de Stichting WelZijn Kinderen

KernCoach

KernCoach
Lezingen, workshops, informatie en advies


stichting De Kracht van 8Stichting De Kracht van 8
Respectvol omgaan met jezelf en je omgeving,
voor kinderen en de volwassenen om hen heen


Christoffel Appèl
Wij steunen het Christoffel Appèl burgerinitiatief, onze kinderen zijn de toekomst


Earthgames

Earth Games
Selecteren en ontwikkelen van spelmaterialen met een positieve invloed op ontwikkeling en gedrag


KIK opleiding (kind in kracht opleiding)

KIK opleiding
KIK opleiding staat voor Kindercoach Kind in Kracht opleiding


Algemene voorwaarden

Scroll Up